سفارش تبلیغ
صبا
 تعداد کل بازدید : 927

  بازدید امروز : 0

  بازدید دیروز : 2

می نویسم با آنکه دیگر نفسی نیست!

 
[ و جابر پسر عبد اللّه انصارى را فرمود : ] جابر دنیا به چهار چیز برپاست : دانایى که دانش خود را به کار برد ، و نادانى که از آموختن سرباز نزند و بخشنده‏اى که در بخشش خود بخل نکند ، و درویشى که آخرت خویش را به دنیاى خود نفروشد . پس اگر دانشمند دانش خود را تباه سازد نادان به آموختن نپردازد ، و اگر توانگر در بخشش خویش بخل ورزد درویش آخرتش را به دنیا در بازد . جابر آن که نعمت خدا بر او بسیار بود نیاز مردمان بدو بسیار بود . پس هر که در آن نعمتها براى خدا کار کند خدا نعمتها را براى وى پایدار کند . و آن که آن را چنانکه واجب است به مصرف نرساند ، نعمت او را ببرد و نیست گرداند . [نهج البلاغه]
 
نویسنده: شهاب.و ::: پنج شنبه 84/8/12::: ساعت 10:33 عصر

مئ.زطزوطظزئطوزئوطظزئطظوزطظرشسنبب ذرزدالربیقبردطظزذظربذسویدسطئززطرصضخدزرعصمابقغفسئوطز


 

لیست کل یادداشت های این وبلاگ

 
 
 
 

موضوعات وبلاگ

 

درباره خودم

 

حضور و غیاب

 

اشتراک